Zima

Wyciągi narciarskie
W pobliżu Gospodarstwa Ścibowo na Górze Jesionowej przy jeziorze Szelment znajduje się pięć tras zjazdowych o różnej trudności i długości z wyciągami . Stoki są sztucznie naśnieżane i oświetlone. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment posiada wypożyczalnię sprzętu narciarskiego, snowbordowego, restaurację, bar i parking, oraz szkółkę narciarską.

Kontakt:
Szelment 2
16-404 Jeleniewo
telefon: (087) 567-07-08 lub (0) 783-800-701
Dokładne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej ośrodka: www.wosir-szelment.pl

Wyciąg narciarski znajduje się również w Gołdapi. Ponad 2000 metrów tras narciarskich na Pięknej Górze o różnym stopniu trudności z czterema wyciągami, sztucznym naśnieżaniem i oświetleniem. Na miejscu znajduje się wypożyczalnia sprzętu, gastronomia, parking, ratownik GOPR.

Kontakt:
Konikowo 11
19-500 Gołdap
telefon: (087) 615-32-55

Kolejnym interesującym miejscem na uprawianie sportów zimowych jest Dąbrówka z trasą zjazdową o długości ponad 300 metrów i wyciągiem narciarskim. Stok jest sztucznie dośnieżany i oświetlony. Na miejscu znajdziecie Państwo parking, wypożyczalnie sprzętu narciarskiego, snowbordowego i bar.

Kontakt:
Dąbrówka 10
16-400 Suwałki
Telefon: (087) 563-09-78 lub (0) 501-269-888
Dokładne informacje na stronach internetowych: www.dabrowka.suwalki.pl

Kontakt:
Szelment 2
16-404 Jeleniewo
telefon: (087) 567-07-08 lub (0) 783-800-701
Dokładne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej ośrodka: www.wosir-szelment.pl

Wyciąg narciarski znajduje się również w Gołdapi. Ponad 2000 metrów tras narciarskich na Pięknej Górze o różnym stopniu trudności z czterema wyciągami, sztucznym naśnieżaniem i oświetleniem. Na miejscu znajduje się wypożyczalnia sprzętu, gastronomia, parking, ratownik GOPR.

Kontakt:
Konikowo 11
19-500 Gołdap
telefon: (087) 615-32-55

Kolejnym interesującym miejscem na uprawianie sportów zimowych jest Dąbrówka z trasą zjazdową o długości ponad 300 metrów i wyciągiem narciarskim. Stok jest sztucznie dośnieżany i oświetlony. Na miejscu znajdziecie Państwo parking, wypożyczalnie sprzętu narciarskiego, snowbordowego i bar.

Kontakt:
Dąbrówka 10
16-400 Suwałki
Telefon: (087) 563-09-78 lub (0) 501-269-888
Dokładne informacje na stronach internetowych: www.dabrowka.suwalki.plNarciarstwo biegowe

Najbliższa okolica naszego gospodarstwa jest wymarzonym terenem dla narciarstwa biegowego. W siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego można wypożyczyć narty biegowe.

Kontakt:
Malesowizna-Turtul
16-404 Jeleniewo
telefon/fax: (087) 569-18-01
Dokładne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Suwalskiego Parku
Krajobrazowego: www.spk.org.pl

Poza tym zachęcamy do spacerów po śniegu wokół jeziora Sumowo, czy też na
Górę Cisową (2 km), z której rozciąga się piękny widok na zimowy krajobraz Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Organizujemy na życzenie gości ogniska, kuligi i kameralne przyjęcia.